Scînteia, 21 decembrie 1989 : TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU A REVENIT IN CAPITALĂ

0
195

Preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a revenit, miercuri, în Capitală, din vizita oficială de prietenie efectuată în Republica Islamică Iran, la invitaţia preşedintelui Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost salutat de tovarăşa Elena Ceauşescu, de membri şi membri supleanţi ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat şi ai guvernului, de conducători de instituţii centrale, organizaţii de masă şi obşteşti.

Au fost de faţă Abdolmajid Mozafari, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Islamice Iran la Bucureşti, şi membri ai ambasadei. Pionieri români şi copii ai membrilor ambasadei iraniene au oferit tovarăşului Nicolae Ceauşescu, tovarăşei Elena Ceauşescu buchete de flori.

 

Lasă un răspuns